Co oferuje Centrum Medyczne Dr Smółka?

Oferta

Turnus rehabilitacyjny

6 dni (niedziela - piątek)

1500 zł

 • 3h rehabilitacji dziennie pod okiem wykwalifikowanych terapeutów (terapia SKOL-AS, FITS, trening ogólnokondycyjny, stretching)
 • konsultacja z lekarzem specjalistą rehabilitacji medycznej na rozpoczęcie i zakończenie turnusu – sprawdzenie/dobór gorsetu ortopedycznego
 • instruktaż ćwiczeń do domu dla dzieci i rodzica
 • skan 3D ciała na innowacyjnym urządzeniu
 • możliwość konsultacji z dietetykiem i psychologiem (za dodatkową opłatą)
 • wykład dla rodziców pt. „Diagnostyka i leczenia skolioz” prowadzony przez dr n. med. Katarzynę Smółka, specjalistę rehabilitacji medycznej

Dlaczego u nas?

 • wykształcona kadra z certyfikatami ukończenia kursów FITS oraz SKOL-AS
 • efekty już po jednym, turnusie (poprawa symetrii sylwetki, większa świadomość własnego ciała, poprawa gibkości i koordynacji ruchowej)
 • interdyscyplinarny zespół lekarzy, fizjoterapeutów oraz dietetyków
 • terapia zarówno indywidualna oraz w małych grupach pozwala na uzyskanie najlepszych efektów terapeutycznych

Dostępne terminy

 • 28.06 – 03.07.2020
 • 05.07 – 10.07.2020
 • 12.07 – 17.07.2020
 • 02.08 – 07.08.2020
 • 09.08 – 14.08.2020

Wirus

BEZPIECZEŃSTWO

Ze względów epidemiologicznych liczba miejsc na turnusach wakacyjnych w roku 2020 jest ograniczona. W jednym turnusie jednocześnie może uczestniczyć 4 dzieci. Większość zajęć w trakcie turnusu prowadzona jest indywidualnie (1 sala, 1 dziecko, 1 terapeuta).

Podkreślamy, że w trosce o bezpieczeństwo naszych pacjentów w Centrum Medycznym Dr Smółka wdrożyliśmy ścisłe procedury sanitarne, prosimy o ich przestrzeganie. Z procedurami można zapoznać się tutaj.

Informacje

Turnus rozpoczyna się w niedzielę wykładem dla rodziców i pacjentów wygłoszonym przez dr n. med. Katarzyny Smółka, po którym będzie możliwość zadawania pytań. W ten dzień będą również prowadzone wstępne badania lekarskie dzieci. Terapia odbywać się będzie codziennie od poniedziałku do piątku po 3 godziny dziennie na sali rehabilitacyjnej w Centrum Medycznym. W piątek po zakończonych ćwiczeniach będzie przeprowadzone końcowe badanie lekarskie oraz wydana dokumentacja (opis badania lekarskiego i fizjoterapeuty, skany 3D wraz z zaleceniami).

Pomagamy w organizacji noclegu i wyżywienia. W czasie wolnym można korzystać z basenu krytego w Chrzanowie (5 min samochodem, 15 min komunikacją miejską) oraz akwenów otwartych (zalew Balaton w Trzebinii, zalew Chechło w Chrzanowie). W okolicy znajdują się również liczne szlaki rowerowe (wypożyczenie rowera: 10 zł/godzinę lub 50 zł/dobę). Dla chętnych rodziców możliwość skorzystania z dobrze wyposażonych sal Centrum Medycznego oraz bieżni lub organizacji zajęć jogi / pilates za niewielką opłatą.

Na turnus należy przyjechać z pełną dokumentacją medyczną - wszystkie do tej pory zrobione zdjęcia RTG wraz aktualnym zdjęciem (wykonanym w tym roku). Osoby noszące gorsety – przyjeżdżają z gorsetami. Dzieciom wymagającym leczenia gorsetowego, które nie zostały dotychczas zaopatrzone albo wyrosły z dotychczasowego zaopatrzenia, lekarz wydaje skierowanie na gorset Cheneau refundowany przez NFZ.

Pytania oraz zgłoszenia proszę kierować na adres: cm.katarzynasmolka@gmail.com lub tel. +48 518 877 975.

Jak wyglądają turnusy rehabilitacyjne?

Turnusy rehabilitacyjne

Turnusy rehabilitacyjne trwają od niedzieli do piatku. Cele terapii oraz dobór ćwiczeń są ustalane indywidualnie dla każdego dziecka w trakcie wstępnej oceny lekarskiej oraz fizjoterapeutycznej.

NOWOŚĆ Oferta specjalna

Rodzicom, którym zależy na dłuższej, bardziej intensywnej terapii swoich dzieci, proponujemy uczestnictwo w dwóch następujących po sobie turnusach w promocyjnej cenie 2200 zł / 11 dni (niedziela - piątek, poniedziałek - piątek).

Ogólny plan turnusu *

* istnieje możliwość modyfikacji do indywidualnych potrzeb dziecka

Godziny przyjazdu i badań wstępnych są ustalane z rodzicem indywidualnie.

 • wywiad i badanie lekarskie (45 min)
 • wykład „Diagnostyka i leczenie skolioz”, dr n. med. Katarzyna Smółka (45 min)
 • omówienie planu zajęć, opis stosowanych metod terapeutycznych, zwiedzanie sal, odpowiedzi na pytania (30 min)
 • ocena fizjoterapeutyczna ze skanem 3D ciała (30 min)
 • nauka treningu stabilizacji centralnej (30 min) w 2 osobowych grupach
 • rozgrzewka w 2 osobowych grupach
 • trening w aparacie Skol-As (zajęcia indywidualne) 60 min
 • ćwiczenia rozciągające, elementy jogi w skoliozach w 2-4 osobowych grupach (30 min)
 • rozgrzewka (bieżnia, ćwiczenia czynne, urządzenie Total-back): 15 - 30 min
 • ćwiczenia rozciągające, elementy jogi w skoliozach oraz stabilizacji centralnej w 2-4 os. grupach: 30 min
 • trening równoważny na trenerach równowagi, platformie komputerowej Alfa, poduszkach Airex: 15 - 30 min
 • rehabilitacja indywidualna (2 x 60 min)
 • rozgrzewka (bieżnia, ćwiczenia czynne, urządzenie Total-back): 15 - 30 min
 • ćwiczenia rozciągające, elementy jogi w skoliozach oraz stabilizacji centralnej w 2-4 os. grupach: 30 min
 • trening równoważny na trenerach równowagi, platformie komputerowej Alfa, poduszkach Airex: 15 min
 • rehabilitacja indywidualna (1 x 60 min)
 • konsultacja fizjoterapeutyczne ze skanem 3D ciała, przekazanie zaleceń oraz ćwiczeń domowych dla rodzica i dziecka: (45 min)
 • konsultacja lekarska - badanie kontrolne, przekazanie zaleceń i dokumentacji (30 min)

Co to jest skolioza?

Skolioza

Definicja

Skolioza idiopatyczna jest definiowana jako trójpłaszczyznowa deformacja kręgosłupa oraz tułowia powodująca skrzywienie boczne w płaszczyźnie czołowej, rotację w płaszczyźnie poziomej oraz zaburzenie krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej zmniejszając kifozę i lordozę, sprzyjając powstaniu tzw. pleców płaskich. Według Scoliosis Research Society (SRS) diagnoza jest stawiana, gdy rozpoznaje się skrzywienie na zdjęciu RTG z kątem Cobba powyżej 10st i widoczną rotacją kręgu szczytowego. Największa progresja występuje w trakcie skoku wzrostowego w okresie dojrzewania i wtedy nazywana jest progresywną skolioza idiopatyczną. Nieleczona skolioza prowadzi do bardzo poważnych deformacji tułowia, które powodują ograniczenie pojemności oddechowej oraz zaburzają biomechanikę klatki piersiowej, wydolność oddechową, ogólną zdolność do pracy, co wszystko sprzyja obniżeniu jakości życia.

Etiologia

Przyczyna zaburzenia nie jest wyjaśniona. Poszukuje się jej we wrodzonych lub nabytych zaburzeniach budowy kręgów, bada się rolę czynników genetycznych, zaburzeń ogólnoustrojowych takich jak zaburzeń syntezy mukopolisacharydów i lipoproteiny. Różnorodność hipotez wskazuje, iż ma ona wieloczynnikowe uwarunkowania.

Epidemologia

Skolioza z kątem skrzywienia powyżej 10st występuje wg różnych autorów w populacji z częstością 0,92-12%, najwięcej jednak badaczy szacuje częstość występowania na 2-3% (2011 SOSORT guidelines: Orthopaedic and Rehabilitation treatment of idiopathic scoliosis during growth, Negrini et al. Scoliosis 2012, 7:3 http://www.scoliosisjournal.com/content/ 7/1/3 ).

Skolioza może pojawić się w każdym wieku w trakcie dzieciństwa i okresu młodzieńczego, najczęściej jest rozpoznawana w wieku 6-24 m-ce, 5-8 lat, i 11-14 lat, czyli w okresach tzw. skoków wzrostowych. Z początkiem okresu dojrzewania występuje znacznie przyśpieszenie progresji kąta skrzywienia, do czasu osiągnięcia dojrzałości kostnej. Jeśli kąt skrzywienia na koniec okresu dojrzewania dojdzie do „poziomu krytycznego”, który większość badaczy ocenia jako kąt pomiędzy 30-50st kąta Cobba, wtedy zwiększa się ryzyko problemów zdrowotnych, niekorzystnych kosmetycznie deformacji tułowia, widocznej niepełnosprawności i postępujących ograniczeń funkcjonowania w życiu codziennym, gdyż skoliozy powyżej 30st mają tendencję do progresji nawet w życiu dorosłym.

Cele leczenia

Wg SOSORT podstawowymi celami leczenia idiopatycznej skoliozy jest zatrzymanie progresji skrzywienia lub zmniejszenia kąta skrzywienia przed osiągnięciem wieku dojrzewania, zapobieganie i leczenia zaburzeń oddechowych związanych ze skoliozą, zapobieganie i leczenie zespołów bólowych kręgosłupa, poprawa wyglądu poprzez korekcję postawy ciała, natomiast ostatecznym celem leczenia powinno być zatrzymanie skoliozy na poziomie pozwalającym uniknięcie leczenia operacyjnego.

Jak rehabilitujemy skoliozy?

Rehabilitacja

Metoda FITS

Metoda powstała w 2004 roku. Utworzona przez dr n. med. Mariannę Białek oraz mgr Andrzeja M’hango, D.O. Terapia powstała do leczenia dzieci ze skoliozami, chorobą Scheuermanna oraz wadami postawy (dysfunkcje w obrębie stóp i kolan, wady klatki piersiowej, asymetrie tułowia).

Metoda ta obejmuje trzy etapy:

 1. Badanie i uświadamianie pacjenta (wywiad, ocena RTG, sprawdzanie długości kończyn dolnych, ustawienia miednicy, badanie długości i siły mięśniowej)
 2. Przygotowanie do korekcji (przywrócenie kontroli sensorycznej oraz usuwanie barier mięśniowo-powięziowych)
 3. Trójpłaszczyznowa korekcja (nauka stabilizacji głębokiej tułowia, oddechu derotacyjnego, wprowadzanie korekcyjnych wzorców ruchowych oraz dążenie do autokorekcji)

Zarówno lekarz specjalista rehabilitacji medycznej jak i terapeuci pracujący z dziećmi ze skrzywieniami kręgosłupa posiadają certyfikaty ukończenia kursów z tej metody. Program ćwiczeń jest dostosowywany indywidualnie w zależności od wielkości kąta skrzywienia, oraz od wyniku badania klinicznego pacjenta. Na tej podstawie wyznacza się cele ogólne i szczegółowe terapii.

SKOL-AS

Aparat do korekcji skoliozy SKOL-AS to innowacyjne urządzenie, które korzysta z fizjologicznych i biomechanicznych uwarunkowań umożliwiających regresję skrzywień bocznych kręgosłupa, jednocześnie pozwalając na odbudowę mięśni utrzymujących kręgi w prawidłowym ułożeniu.

Podstawą działania urządzenia jest system sprężyn i pelot, które po odpowiedniej regulacji zmniejszają w sposób czynno–bierny boczne skrzywienie kręgosłupa oraz wpływają na derotację kręgów piersiowych i lędźwiowych. Peloty służą również korekcji skośnej i skręconej miednicy, stabilizują jednocześnie i miednicę i obręcz barkową.

Jak wygląda terapia?

Terapia indywidualna

 • Część przygotowawcza

  W skład wchodzą ćwiczenia rozciągające skrócone mięśnie, mobilizacja stawów krzyżowo-biodrowych, ćwiczenia stabilizacji centralnej. W przypadku znacznych przykurczów mięśniowych terapia może być również poprzedzona rozgrzewaniem mięśni lampą Solmed (ok. 15 min + ew. lampa 15 min).

 • Ćwiczenia w aparacie SKOL-AS
 • Ćwiczenia wg metody FITS, S-E-T, PNF, ćwiczenia metodą Dobosiewicz, kontroli postawy ciała-utrwalające efekty w aparacie SKOL-AS
 • Instruktaż ćwiczeń do domu

Cennik rehabilitacji indywidualnej

Ceny poza turnusem rehabilitacyjnym:

 • terapia indywidualna (60 min): 100 zł
 • 4 terapie: 380 zł, ważny 1 miesiąc (95 zł/h)
 • 8 terapii: 720 zł, ważny 1 miesiąc (90 zł/h)
 • 12 terapii: 1020 zł, ważny 2 miesiące (85 zł/h)

Czym jest Centrum Medyczne Dr Smółka?

O nas

Logo Centrum Medyczne Dr Smółka

Centrum Medyczne Dr Smółka

Centrum Medyczne Dr Smółka jest wielospecjalistyczną placówką medyczną założoną przez dr n. med. Katarzynę i Wojciecha Smółkę w 2014 r. Głównym obszarem działalności, poza konsultacjami specjalistów, jest rehabilitacja medyczna dzieci. Zebrany przez lata świetnie wykwalifikowany i doświadczony zespół oferuje kompleksową opiekę i leczenie na najwyższym poziomie.

Jak można się skontaktować?

Kontakt

E-mail

centrum@drsmolka.pl

Telefon

664 959 419

Adres - Dr Smółka

Centrum Medyczne Dr Smółka
ul. ks. J. Skorupki 1C
32-500 Chrzanów
(Obok straży pożarnej)