Dziękujemy

Odpowiemy najszybciej, jak to będzie możliwe.

Innowacje i badania 

Tytuł projektu: Przeprowadzenie oraz wdrożenie prac BI+R dot. innowacyjnej metody leczenia skolioz u dzieci i młodzieży z wykorzystaniem urządzenia do terapii skolioz w pozycji stojącej z zastosowaniem mechanizmu biologicznego sprzężenia zwrotnego 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 

EFRR_kolor-300dpi